1   Als begeleider ben ik alleen geschikt voor mensen die zoeken naar een vorm van begeleiding waarop begrippen van toepassing zijn als: meedenken, spiegelen, doorvragen, steunen, verdiepen en structureren. Van een behandeling is geen sprake, want begeleiding is geen alternatief voor therapie. Indien u twijfelt over uw psychische gesteldheid, neem dan contact op met uw huisarts.

2   Mijn vorm van begeleiding is alleen geschikt voor mensen die mijn reacties kritisch (kunnen) toetsen op bruikbaarheid voor henzelf en de specifieke situatie. Als begeleider ben ik geen adviseur. Ik kan u niet vertellen wat wijs is om te doen en wat goed voor u is. Dat is niet de rol van de begeleider en daarvoor heb ik als (online) begeleider ook onvoldoende zicht op uw totale situatie. Met de informatie die ik krijg kan ik als begeleider mee zoeken naar manieren om uw doelen te bereiken, daarbij is het mogelijk dat ik ter inspiratie of ter overweging suggesties doe. U blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt. Integreer passende suggesties in uw eigen stijl en neem alleen over waar u achter staat.

3  Voor de informatie die wordt uitgewisseld geldt wederzijdse vertrouwelijkheid. Als vanzelfsprekend verstrek ik, anders dan door de wet verplicht, geen informatie aan derden over de mensen die ik begeleid. Het is andersom ook u niet toegestaan om mijn reacties als begeleider openbaar te maken. Voor mij als begeleider is het belangrijk om alles in te kunnen brengen waarvan ik denk dat het u verder kan helpen in uw proces, waaronder ook voorbeelden of voorvallen uit mijn eigen leven. Het is noodzakelijk dat ik niet hoef na te denken over de implicaties van openbaarheid van de informatie die ik tijdens een begeleidingssproces uitwissel. Dat zou de kwaliteit van de coaching schaden. In een begeleidingssproces is het belangrijk dat beide partijen zich vrij kunnen voelen in de informatie die in vertrouwelijkheid wordt gedeeld. 

 

 

 

Mobiele nummer: 06-10378319
info@humantalentcoaching.nl