Human Talent Consulting /Anita Wesselius
              

             Voorbeelden van recente opdrachten

  • Projectleider van landelijk project OOO gericht op verbeteren van regionale samenhang en samenwerking binnen de psychosociale oncologie. In opdracht van branche-organisatie IPSO en op basis van een meerjarige projectsubsidie door het ministerie van VWS;
  • Facilitator bij intensief professionaliseringstraject van Hogeschool Utrecht (via Stratch);
  • Dagvoorzitter bij de IPSO inspiratiedagen. IPSO is de branche-organisatie voor informele ondersteuning bij kanker;
  • Begeleiding en training van zorg-professionals werkzaam bij Philadelphia. Dit betreft een grote zorginstelling gericht op mensen met een verstandelijke beperking met vele locaties door het hele land. Mijn bijdrage is gericht op casuïstiek rond samenwerking formele en informele zorg in het kader van Ondernemerschap. Zie voor een impressie van de themaweek: U bent van harte welkom om contact op te nemen, als u meer informatie wenst.